นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และ นายฐาปนะ แตงจุ้ย อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/