เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา  12.00-14.30 น.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ให้การต้อนรับ ท่านพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และท่านพลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ
ในเตรียมการความพร้อมสถานที่ โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯหัวหิน
เป็นจุดรับลงทะเบียนรับบัตรผู้เข้าเฝ้าฯ และเป็นที่ตั้งของโรงครัวจิตอาสาพระราชทานและเป็นจุดพักคอย
ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
เสด็จฯเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ เขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/