นักศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1-3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯหัวหิน
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยคืนชีพ การขนย้ายผู้ป่วย
โดยมี พว.พนมกรณ์  แสงอรุณ เป็นวิทยากรในการอบรม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/