มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง และ อาจารย์ปาลิดา สำเภาทอง

ได้รับเชิญจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำเพื่อเป็นวิทยากร Workshop ลงมือทำด้วยตัวเอง

“สร้างคลิป Reels อย่างไรให้ปัง” ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/