เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และรับสมัครงาน
สัมภาษณ์งานและแนะแนวอาชีพทางด้านธุรกิจการบินให้แก่นักศึกษา
โดยมีสถานประกอบการ  สายการบิน Thai Smile 
บริษัท Bangkok Flight  Services  (BFS)  บริษัทPattaya Aviation

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/