ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ และนักศึกษา เป็นตัวแทนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2563
วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 17.30 
ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ อำเภอหัวหิน จังประจวบคีรีขันธ์

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/