นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ช่วยงานบริการจิตอาสาพิธีเททองหล่อรูปเหมือน
พระมงคลภาวนาวิกรม วิ. ( หลวงปู่ฝัก)
ณ มลฑลพิธีวัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/