นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562
“เรียนสวนดุสิต รู้สวนดุสิต รักสวนดุสิต”
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายเรื่อง“ปฐมนิเทศอย่างไรจึงจะถูกใจนักศึกษา”
และ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
พร้อมด้วย อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
แนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
โดยเน้นในเรื่องของบุคลิกภาพ และกิจกรรมการเป็นจิตอาสา
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร 
จากนั้น นาย ศิริ วัฒนาพร ผู้จัดการแผนกงานบริการอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมสวนดุสิต เพลส
บรรยายเรื่อง “มารยาทการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์”
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยมีกองพัฒนานักศึกษา มสด.จัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/