บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS การรับแบบโควตา
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมNB6 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Confernce

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/