เมื่อวันที่ 1กรกฏาคม 2562  - 30 มกราคม  2563  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก  ประกอบด้วยโรงเรียนบอสโกพิทักษ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยาคม โรงเรียนบางบ่อพิทยาคาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์บางบัวทอง โรงเรียนนารีวิทยา
โรงเรียนรักษ์วิทยา โรงเรียนชลกันยานุกูล  โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
โรงเรียนพนมสารคาม”พนมอดุลวิทยา” โรงเรียนหนองแค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนวิสุทธิรังสี   โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  โรงเรียนเทพมงคลรังสี
  โรงเรียนนายกพิทยาคม  โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเพรชบุรี
รงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
โรงเรียนศรีบุญญานนท์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา โรงเรียนบางลี่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบปทุมธานี 
โรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร” โรงเรียนสายธรรมจันทร์  
โรงเรียนถาวรานุกูล โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีราชบุรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนบางสะพานวิทยา  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 
โรงเรียนกระบุรี  โรงเรียนเสนาประสิทธิ์  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โรงเรียนสงวนหญิง  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนพานทอง   โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียนบางระจัน   โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนมัธยมตากสิน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาคม

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/