เกร็ดความรู้เรื่องการบิน
 
  สาระน่ารู้ ...New
  งานด้านการบิน ...New
  องค์ประกอบของท่าอากาศยาน ...New
  คุณสมบัติโดยรวมของผู้ที่จะสมัครเป็นแอร์โฮสเตส – สจ๊วต ...New
  12 เรื่องน่ารู้บนเครื่องบิน ...New
  11 ความลับแปลกๆ เกี่ยวกับเครื่องบิน ที่ผู้โดยสารหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน ...New
  ทัศนะคติที่เป็นอันตรายต่อ...การบิน ...New
  ความแตกต่างระหว่างแอร์กราวด์และแอร์โฮสเตส ...New
  เปิดรายได้อาชีพในฝัน “สจ๊วต – แอร์โฮสเตส” 17 สายการบิน งานหนักแต่รายได้ดี ...New
  20 คำถำม อยากเป็นแอร์ สจ๊วต ...New
  10 อันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจาปี 2018 ...New
  20 อันดับ สายการบินที่ดีที่สุดในโลก 2018 การบินไทยติด 1 ใน 10 ...New
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน Aviation ...New
  ประวัติการบิน ...New
  คู่มือผู้ประกันตน ( 23 กุมภาพันธ์ 2559 )
  การใช้คำถาม WH และการบอกทาง
  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  10 อันดับ สายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2012;
  10 อันดับ สายการบินที่ ยูนิฟอร์มสวยที่สุด
  ENGLISH FOR EVERYONE
  English for Hotel Industry -day 1
  English for Hotel Industry - day 2
  POLICE LESSON
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

Copyright © 2022| มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน