สาระน่ารู้จากศูนย์หัวหิน
 
  คู่มือผู้ประกันตน ( 23 กุมภาพันธ์ 2559 )
  การใช้คำถาม WH และการบอกทาง
  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  10 อันดับ สายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2012;
  10 อันดับ สายการบินที่ ยูนิฟอร์มสวยที่สุด
  ENGLISH FOR EVERYONE
  English for Hotel Industry -day 1
  English for Hotel Industry - day 2
  POLICE LESSON
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th