วิสัยทัศน์ของศูน
 
เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ เฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
ในด้านอุตสาหกรรมการบริการภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th