ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 
  A Forecacasting Tool for Predicting Australia's Domestic Airline Passenger Demand Using a Genetic Algorithm
การศึกษากลยุทธ์กระบวนการแนะแนวนักศึกษาสู่ความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
An adaptive neuro-fuzzy inference system for forecasting Australia's domestic low cost carrier passenger demand
Forecasting Australia s domestic low cost carrier passenger demand using a genetic algorithm approach
Forecasting demand for low cost carrier in Australia using an artificial neural network approach
The evolution of low cost carriers in Australia
Using an artificial neural network approach to forecast Australia's domestic passenger air travel demand
การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบการในประเทศไทย
  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  เราจะเดินไปไหนกันในโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

Copyright © 2022| มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน