คณะนักศึกษาจาก University of Vienna เข้าเยี่ยมชมศูนย์  โดยมีนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินให้การต้อนรับคณะ
เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 16 ก.ค.54

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/