มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน  จัดทำโครงการความร่วมมือระดับปริญญาตรี 1+3  ระหว่างมหาวิทยาลัยครูกวางสี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน  โดยมี MS. HUANG SHAOQIN  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยครูกวางสี เมืองหนานหนิง มลฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน และดร.สุรพล ศิริเศรษฐ  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน  ร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือระดับปริญญาตรี 1+3   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00-11.00 น.

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/