เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ศูนย์หัวหินได้เชิญจัดอบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ให้กับบุคลากรใหม่ศูนย์หัวหิน  เช่น ระบบสร้างส่งลงนามเอกสาร เพื่อใช้ในการส่งเอกสารภายในสำนักงาน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/