เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2553 ศูนย์หัวหินได้จัดกิจกรรม Cleaning Day โดยมีอาจารย์, เจ้าหน้าที่, นักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาด ห้องเรียน,พื้นที่อาคารและบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/