เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม2553 ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง

ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง ณ บริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน์

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/