เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2553 เวลา 12.30-14.30 น. คณาจารย์ และนักศึกษาศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะเดินสันติภาพจากศาลายาสู่ปัตตานี โดยมี ดร.โคทม อารียา และ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ นำทีม  และเช้าวันที่ 20 กรกฏาคม 2553 เวลา 05.30 น. อาจารย์และนักศึกษาร่วมเดินทางส่งคณะเดินสันติภาพสู่ปัตตานี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/