มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการจราจรและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยมีตำรวจทางหลวงหมวดการทาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากร ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ณ ห้อง Mock Up

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/