มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับนักศึกษาศูนย์ตรังชมรมถ่ายภาพ    โดยมีนางสาว ปรีดา แซ่เล้า  นายพิพัฒน์ โออิฐ และนางสาวศิริกัญญา อยู่ดี ให้การต้อนรับ และมาเยี่ยมชมห้อง Mock up (ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาธุรกิจการบิน) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00-12.00 น.


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/