เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ศูนย์หัวหิน จัดประชุมชี้แจงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์หัวหิน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาปี2554 โดยมีดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศุนย์หัวหินเป็นประธานประชุมในครั้งนี้


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/