ศูนย์หัวหินจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2553
ในการนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง “เตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน” โดยได้รับเกียรติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Bangkok flight Service(BFS) และโรงแรมคอร์ทยาด หัวหิน แอทชะอำ ได้มีนักศึกษาสมัครงานเป็นจำนวนมาก

 

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/