นักศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว เข้ารับการอบรม และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการในโรงแรม โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรโรงแรม Intercontinental Hua-Hin เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2553

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/