ศูนย์หัวหินจัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา2/53 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ทั้งนี้ได้มีการจัดบรรยายเรื่อง”เตรียมสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน” โดยได้รับเกียรติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Bangkok Hight Service(BFS) และโรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ท และมีการรับสมัครงานหลายอัตรา


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/