สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายและค้นหาคนต้นแบบสวนดุสิต คิดดี ทำดีให้กับนักศึกษา ศูนย์หัวหิน ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2553 เวลา 08.30-15.30 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้เรียนเชิญ     อาจารย์ ชนกภรณ์ วชิรแพทย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตคิดสร้างสรรค์”  การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/