เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 30 รูป เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์ราชินี โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้               

  ทั้งนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันตักบาตรเป็นจำนวนมาก


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/