มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ขอแสดงความยินดีกับนางสาว วัชรีย์ อยู่สูง (ปุ๋ย)  หมายเลข 26  ที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 3  รางวัลสาวหน้าใส และรางวัลรูปร่างดีในการประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์() 2011 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2554


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/