มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดงาน ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา (Job Fair Festival 2011)
ในวันที่ วันที่ 24 ก.ย 54 โดยมีสถานประกอบการมารับสมัครงานถึงหัวหิน อาทิเช่น King Power, ISS World
ไหนาน แอร์ไลน์, โรงแรม Asara Resort and Suite , โรงแรมบ้านบาหยัน เป็นต้น โดยรวบรวมตำแหน่งงานมากกว่า
150 อัตรา มาเพื่อนักศึกษา ศูนย์หัวหินโดยเฉพาะ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/