ศูนย์หัวหินจัดโครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยงให้กับ บุคลากรศูนย์หัวหิน
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน ทั้งนี้บุคลากรศูนย์หัวหินได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง และนำปฏิบัติต่อไป
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554 เวลา08.30-17.00 ณ.ห้องNB1 ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/