มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตั้งบูธรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ณ บริเวณ ตลาดโต้รุ่งและห้างมาร์เก็ตวิลเลจ รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/