เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 นักศึกษาจากมหาวิทยาลับราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหินที่มาศึกษา ณ มหาวิยาลัยครูกวางสี เข้าร่วมงานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงแรมมาริออทหนานหนิง นครหนานนิง มลทลกวางสี โดยมีท่านกงสุลใหญ่นครหนานหนิง คุณอรรถพร พุทธิกำพล ประธานฝ่ายไทย และ Mr.Wei Ran เลขาธิการรัฐบาลเขตการปกครองตนเองกวางสีจ้วง ประธานฝ่ายจีน กล่าวคำถวายพระพร พร้อมกันนี้นักศึกษาจากศูนย์หัวหิน ร่วมถวายพระพรและจัดการแสดงชุด "รำถวายพระพร" และ "Remember of Our Own " ในงานดังกล่าว สร้างความประทับใจแก่ชาวไทยและชาวจีนเป็นอย่างยิ่ง

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/