เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 นักศึกษาศูนย์หัวหิน เข้าร่วงมแข่งขัน บาร์เทนเดอร์ ในงานเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มจากโรงแรมเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี2554 ณโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/