เมื่อวันที่21พ.ย54 - 1ธ.ค.54 ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน   เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้นได้เป็นผู้มอบเงินและสิ่งของให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/