รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและเปิดงานการแถลงข่าว “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ซึ่งได้เงินบริจาคมาทั้งสิ้น 1,111,111 บาท โดยได้มาจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตส่วนหนึ่ง และมีกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มี “จิตอาสา” ไปขอรับบริจาค จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาหัวหิน โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ คือ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและพี่น้องประชาชนผู้ร่วมบริจาค นำเงินบริจาคและสิ่งของจำนวนดังกล่าว ไปมอบให้โรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้นได้เป็นผู้มอบเงินและสิ่งของให้ถึงมือผู้ประสบความเดือดร้อน ณ อาคารรักตะกนิษฐ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/