ดร.สุรพล ศิริเศรฐ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน แถลงข่าวการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งได้รับจากจำนวนทั้งสิ้น 444,444 บาท และสิ่งของอีกจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัย จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553  เป็นต้นไป

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/