10-11 ธ.ค. 2553   ที่ผ่านมานี้   ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน   ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล และชมรมพุทธฯหรือชมรมเชิงคุณภาพทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานนิทรรศการระดับโลก V-Star ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งในปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ที่ว่า Change the world   ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุรพล   ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ และให้คำปรึกษาในการรับสมัครและการจัดกิจกรรมในส่วนของบูธนานาชาติ   อีกทั้งได้มอบหมายให้ อาจารย์ดังดี   รักสอาด และอาจารย์ทิพวรรณ   นิทา เป็นผู้ควบคุมดูแลการเดินทาง การปฏิบัติหน้าที่และการทำกิจกรรมของนักศึกษาด้วย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/