เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2557 เวลา 14.30 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการยุทธการพิทักษ์ทรัพย์ยากรแผ่นดินตามแผนป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจภูธรชะอำ พร้อม ส่วนราชการ สถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้
ณ ศูนย์พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีท่าน พันตำตวจเอก วิทัศน์ บริรักษ์ ผู้กำกับการสถานีตำตวจภูธรชำ เป็นประธานในครั้งนี้

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/