เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.000 น.  ณ บริเวณสวนหลวงราชินี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้จัดกิจกรรม  การเล่นเกม แจกของขวัญ ให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/