นางสาว มัทรียา ตั้งวงศธร (ศิษย์เก่ารหัส48)  ตำแหน่ง Senior Supervisor สายการบิน Korean Air
และนางสาวเสาวภาคย์ บุญสะเดาตำแหน่ง Senior Supervisor สายการบิน Korean Air  
ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่น้อง เกี่ยวกับลักษณะของการการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการบิน 
การวางตัว  ตลอดจนให้ข้อเสนอะในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน  
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-15.30 น.

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/