เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 รายการ  Go Go Guide ชื่อช่อง YOU CHANNEL ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนใหม่ได้รู้จัก มหาวิทยาลัยฯ ในแง่มุมต่างๆ ทั้งเรื่องการเรียนและการทำกิจกรรมดำเนินรายการโดย ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์ และคริน สุธรรมมัย (ศิลปินวง Art Floor)

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/