วันที่่ 10 เมษายน 2567 เวลา 11.00 - 12.00 น. โดย ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ประธานการประชุมคณะทำงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประชุมติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินการสมัครสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2567 ณ.ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษาหัวหิน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/