ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือน มีนาคม 2567
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingเมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 โดยมี  Mr.Charles Thomas Deyoung  และอาจารย์ ฐานปนะ แตงจุ้ย
เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS

 

 


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/