นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  ได้นำนักศึกษา ไปให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี    ที่สนามบิน หัวหิน ในวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.50 น. 
ที่เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  เฟสติวัล  มวยไทย ประจำปี 2567 “ Amazing Muay Thai Festival 2024 ”   ณ  อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย  ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ได้นำนักศึกษาไปให้การบริการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวง ทบวง กรม และเหล่าทัพฯ 
ที่มาร่วมงาน เฟสติวัลมวยไทย  ประจำปี  2567   “ Amazing Muay Thai Festival 2024 ”  ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2567 เวลา 17.00-21.00 น.  ณ  อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/