นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ร่วมงานกิจกรรมนิทรรศการ  “วังไกลกังวลนิทรรศน์ : สร้างสรรค์กิจกรรมชุมนุมสู่นวัตกรรม สร้างอาชีพ” ปีการศึกษา 2566   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00-15.30 น


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/