นางสาปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  บุคลากร นักศึกษา ร่วมเปิดงาน การแข่งขันเทนนิสหญิงในรายการ “Thailand Open 2024” (ไทยแลนด์ โอเพ่น) 2024
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ อารีน่า หัวหิน  และได้สนับสนุนนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนในเรื่องของการกีฬา ซึ่งนักศึกษได้ช่วยงานการแข่งขันเทนนิสหญิง ในส่วนของการจัดการผู้เข้าชมการแข่งขันเทนนิสหญิงในรายการ “Thailand Open 2024” (ไทยแลนด์ โอเพ่น) 2024
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567-4 กุมภาพันธ์ 2567ณ อารีน่า หัวหิน  ช่วยงานตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 - 4  กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 -21.00 น. ณ อารีน่า หัวหิน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/