เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย
โดยได้รับเกียรติ พ.ต.ต.ภัทรพงศ์ สะอาดนัก สารวัตรจราจร สภ.หัวหิน และ ร.ต.ต.สมยศ ชะนะเกตุ รองสารวัตรจราจร สภ.หัวหิน มาให้ความรู้ ในครั้งนี้


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/