นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าร่วมพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์และประกาศนียบัตร หัวหินท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (2023 Green Destinations Top 100 Stories)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุม Room 100 (ฝั่งทะเล) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน จัดโดยเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอำ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายในงานจัดให้มีการเสวนาในงานรับมอบตราสัญลักษณ์  โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่วมการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ “หัวหิน มหานครแห่งริเวียร่า” “การขับเคลื่อนให้ หัวหินและปราณบุรี เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/