“ คุยสบายๆ  สไตล์สวนดุสิต ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ศูนย์การศึกษา หัวหิน
ได้นำเสนอเรื่อง“ ธนาคารโลหิตในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ” โดยว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน และคณะฯ  มีผู้เข้าร่วมฟังทั้งออนไลน์และออนไซด์ ประมาณ  87 คน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/