ศูนย์การนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมเปิดงานปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่นฯ และเข้าร่วมเปิดกิจกรรม เต้นหรีดนำปั่น
"ปั่นท่องเที่ยววิถีถิ่น กินลม ชมธรรมชาติ แลประวัติศาสตร์ @ท่าเสด็จ" ครั้งที่ 3 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผอ.ททท.สนง.ประจวบคีรีขันธ์
นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  เมื่อวันที่  10 กันยายน 2566 ณ ลานอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/